Predavanje o pravima OSI

U prostorijama Udruge 08. studenoga 2017.g. održano je predavanje i savjetovanje o pravima osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, a koje je vodila dipl. soc. radnica Kristina Rukavina, stručna radnica Centra za socijalnu skrb Daruvar, a koji je ujedno i partner u trogodišnjem programu „Ako sam uključen nisam isključen“. Kristina Rukavina je informirala osobe s invaliditetom i članove Udruge o pravima koja mogu ostvariti u sustavu socijalne skrbi. Nakon edukacije, provedeno je individualno savjetovanje korisnika socijalne usluge poludnevnog boravka.


Skip to content