Udruga slijepih Daruvar

Udruga slijepih Daruvar održala je 16.03.2013. godine Izbornu skupštinu.
Na Skupštini je bilo nazočno 44 člana sa područja djelovanja Udruge.
Predsjednik Udruge, Damir Bokun na Skupštini je upoznao članove sa dosadašnjim radom u protekle 4 godine, te rezultatima koje je Udruga ostvarila u tom periodu.
Nakon prihvaćanja svih izvještaja i davanju razrješnice dosadašnjim članovima u tijelima pristupilo se ponovnom izboru članova u tijela Udruge. Skupština je izabrala 7 novih članova u Izvršni odbor koji su za predsjednika Udruge ponovo izabrali Damira Bokun, za dopredsjednika Milivoja Andrlić, a za tajnika Željka Veltruski.Međunarodni dan bijelog štapa

Udruga slijepih Daruvar obilježila je Međunarodni dan bijelog štapa 20.10.2020. godine u prostorijama udruge. Zbog korona virusa, te mjera smanjenog broja okupljanja održano je pojedinačno sportsko natjecanje sa  20 aktivnih sportašica i sportaša u sportskim disciplinama pikadu, visećoj kuglani i nabaci krug. Natjecanje je otvorio dopredsjednik Udruge slijepih Ivan Buzek. Najboljim sportašicama i sportašima dodijeljene su medalje i to: Pikado muški : 1. Ivan Štefančić, 2. Dalibor Kalenski, 3. Oto Kolouh Pikado žene    1. Silvija Špaček , 2. Marija Palovčik ,  3. Jarmila Hartl Viseća kuglana muški : 1. Stjepan

Osiguranje usluge pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021.

Udruga slijepih Daruvar prijavljivanjem na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2020./2021. školsku godinu kojeg je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove godine provodi projekt „Osiguranje usluge pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021.“. Sredstva za financiranje pomoćnika osigurana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih sredstva udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu

Redovna Skupština Udruge slijepih Daruvar

Udruga slijepih Daruvar održala je redovnu godišnju Skupštinu 29. srpnja 2020.g. Na Skupštini bilo je nazočno 15 članova sa područja djelovanja Udruge, te zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi. Na Skupštini, koju je vodio predsjednik Udruge, Damir Bokun, usvojeno je izvješće o radu za 2019.g., financijsko izvješće za 2019.g., izvješće Nadzornog odbora i Strateški plan za razdoblje 2020. – 2025.g. Članovi i gosti Skupštine izrazili su zadovoljstvo sa radom Udruge.

Potpisani novi ugovori

U Velikoj vijećnici Grada Daruvara 20. ožujka 2019. godine potpisani su novi ugovori između Grada Daruvara i udruga koje su prijavile svoje projekte za financiranjem iz proračuna Grada. Tako je ugovore o financiranju svojih projekata potpisalo i 5 udruga osoba s invaliditetom: Udruga osoba s invaliditetom (odobrena 2 projekta), Udruga slijepih, Udruga gluhih i nagluhih, Udruga invalida rada i Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar. Predstavnici svih udruga izrazili su svoje zadovoljstvo odobrenim sredstvima i podrškom koju dobivaju od Grada Daruvara u provedbi

Statut Udruge slijepih Daruvar

Statut US-converted (wecompress.com)

Dan bijelog štapa

Udruga slijepih Daruvar obilježila je Međunarodni dan bijelog štapa 20.10.2017. u prostorijama Udruge održana je obilježavajuća i redovna Skupština.  U uvodnom dijelu Skupštine  predsjednik udruge Damir Bokun govorio je o Međunarodnom danu bijelog štapa , kako mi slijepi u Hrvatskoj nemamo razloga za slavlje , jer niti jedan od naših zahtjeva nije riješen.  Prije svega inkluzivni doplatak, jer i pored svih obećanja ne vjeruje da će se u skoro vrijeme to riješiti. Također, sustav financiranja udruga prepušta udruge na golo preživljavanje. Na sreću mi u Daruvaru smo zajedno sa ostalim

Izborna skupština 22.03.2017.

Udruga slijepih Daruvar u srijedu 22.03.2107. godine održala je Izbornu skupštinu na kojoj su bili nazočni članovi sa cijelog područja djelovanja Udruge. Predsjednik Udruge Damir Bokun, nakon pročitanog izvješća o radu Udruge za 2016. godinu (Silvija Špaček), dopunio je izvješće sa aktivnostima udruge u prethodnom mandatnom razdoblju, te istaknuo da su prve dvije godine mandata bile izuzetno teške zbog malih prihoda udruge, ali da se situacija popravila u slijedeće dvije, te da udruga sada radi odlično, ako se uzme u obzir da djelujemo u malom gradu. Naročito je pohvalio program