Edukacija OA

Dana 03.11.2017. u sklopu provedbe projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara – Faza II” održana je edukacija za osobne asistente. Edukaciju je održala predstavnica Soiha-a gđa. Marica Mirić. Asistenti su se pobliže upoznali sa Konvencijom za osobe s invaliditetom, univerzalnim dizajnom, prvom pomoći, vrstama oboljenja osoba s najtežim fizičkim ili intelektualnim poteškoćama, pomagalima za osobe s invaliditetom, načinu postupanja sa korisnikom i sl. Gđa. Marica nas je upoznala sa najnovijim vrstama lijekova te tehnologijama koji olakšavaju život ponajprije korisniku ali i asistentima i njihovim obiteljima. Sve u svemu možemo sa sigurnošću reći da smo danas svi naučili puno korisnih informacija, čuli istinite tužne i malo manje tužne životne priče osoba s invaliditetom i njihove svakodnevne borbe…


Skip to content