XV tradicionalni susreti osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatske

12.06.2015. godine u Sisku su održani XV Tradicionalni susreti osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatske. Udruga za šport i rekreaciju Daruvar sudjelovala je sa: Mirjana Pahoki, Stjepan Pahoki, Krunoslav Jakopec, Ivica Mlinar, Vlasta Brkić, Stjepan Brkić, Dragan Rajfek, Ankica Sinek.
Ekipe u belotu: Krunoslav Jakopec i Stjepan Pahoki osvojili su prvo mjesto, a Ivica Mlinar i Stjepan Brkić osvojili su četvrto mjesto.
Ekipa u pikadu: Ankica Sinek, Vlasta Brkić, Dragan Rajfek i Mirjana Pahoki osvoji su treće mjesto.


Skip to content