5. Memorijalni turnir “Marijan Urbanek”

23.06.2015. godine održan je Peti memorijalni turnir “Marijan Urbanek”. Na turniru je sudjelovalo 50-ak gostiju i članova, uz obitelj pokojnog Marijana Urbaneka. Članovi su organizirano obišli grob pokojnika, te nakon obilaska održano je sportsko natjecanje u pikadu, visećoj kuglani i nabaci krug.
Najbolja muška ekipa u pikadu je HVIDRA Daruvar u sastavu: Miroslav Dmejhal, Saša Premec, Marko Čolić i Zlatko Plicka. Drugo mjesto je zauzela ekipa Udruge slijepih u sastavu: Damir Bokun, Ivan Buzek, Marijan Žmegač i Ivica Bartulović. Treće mjesto Udruga invalida rada u sastavu: Davor Draksler, Nikola Horvatin, Oto Kolouh i Stjepan Pahoki.
Pojedinačno prvo mjesto Davor Draksler – UIR, drugo mjesto – Saša Premec – HVIDRA i treće mjesto Stjepan Brkić – UOSI.
Najbolja ženska ekipa u pikadu je Udruga invalida rada u sastavu: Vesna Cerovečki, Verica Crnković, Vlasta Kolouh i Mirjana Pahoki. Drugo mjesto osvojila je ekipa Matice umirovljenika u sastavu: Milada Hrešić, Kvijeta Ambrož, Marija Hunjek, Vlasta Đermanović. Treće mjesto je osvojila ekipa Udruge osoba s invaliditetom u sastavu: Zdenka Bašek, Vlasta Brkić, Ines Hadžina i Dragana Orlović.
Pojedinačno prvo mjesto osvojila je Mirjana Pahoki – UIR, drugo mjesto osvojila je Vlasta Kolouh – UIR i treće mjesto osvojila je Vlast Brkić – UOSI.
Najbolja muška ekipa u visećoj kuglani je Udruga invalida rada u sastavu: Davor Draksler, Oto Kolouh, Nikola Horvatin, Stjepan Pahoki. Drugo mjesto osvojila je ekipa HVIDRA u sastavu: Miroslav Dmejhal, Saša Premec, Marko Čolić i Zlatko Plicka. Treće mjesto osvojila je ekipa Udruge distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja u sastavu: Ivan Belaj, Krunoslav Jakopec, Dobrivoj Vrbetić i Vladimir Litera.
Pojedinačno prvo mjesto osvojio je Marijan Žmegač – UIR, drugo mjesto osvojio je Oto Kolouh – UIR i treće mjesto je osvojio Krunoslav Jakopec – UDCDPNO.
Najbolja ženska ekipa u visećoj kuglani je ekipa Udruge osoba s invaliditetom u sastavu: Zdenka Bašek, Vlasta Brkić, Ines Hadžina i Dragana Orlović. Drugo mjesto je osvoji ekipa Udruge invalida rada u sastavu:Vesna Cerovečki, Verica Crnković, Vlasta Kolouh i Mirjana Pahoki. Treće mjesto osvojila je ekipa Udruge osoba s invaliditetomž-II u sastavu: Ana Sinek, Marija Petak, Marija Laslo i Nera Sakar.
Pojedinačno prvo mjesto osvojila je Marija Palovčik – UGIN, drugo mjesto osvojila je Verica Crnković – UIR i treće mjesto osvojila je Vlasta Brkić – UOSI.
Najbolja muška ekipa u nabaci krug je ekipa Udruge invalida rada u sastavu: Davor Draksler, Nikola Horvatin, Oto Kolouh i Stjepan Pahoki. Drugo mjesto osvojila je ekipa HVIDRA u sastavu: Miroslav Dmejhal, Saša Premec, Marko Čolić i Zlatko Plicka. Treće mjesto osvojila je ekipa Udruge slijepih: Damir Bokun, Ivan Buzek, Marijan Žmegač i Ivica Bartulović.
Pojedinačno prvo mjesto osvojio je Oto Koluh – UIR, drugo mjesto osvojio je Pajo Spajić – UGIN i treće mjesto osvojio Marko Čolić – HVIDRA.
Najbolja ženska ekipa je ekipa Udruge osoba s invaliditetom-II u sastavu: Ana Sinek, Marija Petak, Marija Laslo i Nera Sakar, drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge osobe s invaliditetom u sastavu: Zdenka Bašek, Vlasta Brkić, Ines Hadžina i Dragana Orlović. Treće mjesto osvojila je ekipa Udruge invalida rada u sastavu: Vesna Cerovečki, Verica Crnković, Vlasta Kolouh i Mirjana Pahoki.
Pojedinačno prvo mjesto osvojila je Nera Sakar – UOSI-II, drugo mjesto je osvojila Zdenka Bašek – UOSI, treće mjesto osvojila je Vlasta Kolouh – UIR.


Skip to content