Međunarodni tjedan gluhih

Udruga gluhih i nagluhih dana 27. rujna 2023. godine obilježila je Međunarodni tjedan gluhih, u prostorijama udruge.
Na obilježavanju članova naše Udruge sudjelovali su i članovi: Udruge osoba oštećena sluha Bjelovar, UOSI Daruvar, US Daruvar, UIR Daruvar, UDCDPNO Daruvar, PIR Daruvar.
Održano je sportsko natjecanje u tri discipline:  pikado, nabaci krug i viseća kuglana.

Rezultati:

Pikado ekipno:
1. mjesto UIR Daruvar (Vesna Cerovečki, Verica Cerovečki, Stjepan Pahoki, Davor Draksler)
2. mjesto PIR Daruvar (Oto Kolouh, Vlasta Kolouh, Zdenka Bešek, Zrinka Marković)
3. mjesto UGIN I Daruvar (Jiri Vystyd, Jasna Lukaš, Marija Palovčik, Jarmila Hartl)

Pikado pojedinačno:
1.mjesto Davor Draksler – UIR
2.mjesto Oto Kolouh – PIR
3.mjesto Stjepan Pahoki – UIR

Viseća kuglana ekipno:
1. mjesto: UIR Daruvar (Vesna Cerovečki, Verica Cerovečki, Stjepan Pahoki, Davor Draksler)
2. mjesto UGIN I Daruvar (Jiri Vystyd, Jasna Lukaš, Marija Palovčik, Jarmila Hartl)
3. mjesto PIR Daruvar (Oto Kolouh, Vlasta Kolouh, Zdenka Bešek, Zrinka Marković)

Viseća kuglana pojedinačno:
1.mjesto Dobrivoj Vrbetić – UDCDPNO
2.mjesto Davor Draksler – UIR
3.mjesto Zdenka Bašek – PIR

Nabaci krug ekipno:
1. mjesto PIR Daruvar (Oto Kolouh, Vlasta Kolouh, Zdenka Bešek, Zrinka Marković)
2. mjesto UOSI Daruvar (Lazo Marković, Stjepan Brkić, Olda Halupa, Bogumil Herout)
3. mjesto UGIN I Daruvar (Jiri Vystyd, Jasna Lukaš, Marija Palovčik, Jarmila Hartl)

Nabaci krug pojedinčano:
1.mjesto Oto Kolouh – UIR
2.mjesto Bogumil Herout – UOSI
3.mjesto Zdenka Bašek – PIR


Skip to content