Zajedno u zajednici

U organizaciji HSUTI-ja jučer (08.travnja) u prostoru Udruge održana je Edukativna radionica za roditelje/skrbnike i osobe s invaliditetom u sklopu trogodišnjeg programa „Zajedno u zajednici“.
Na radionici, koju je vodila predsjednica HSUTI Jozefina Kranjčec, su bili prisutni mlađi članovi Udruge osoba s invaliditetom Daruvar i članovi Udruge tjelesnih invalida iz Bjelovara, zajedno sa roditeljima, te predsjednici dviju udruga.
Na radionici su prezentirane informacije o pravima koje roditeljima/skrbnicima garantira Zakon o socijalnoj skrbi, načinima ostvarivanja tih prava, načinu poticanja neovisnog življenja osoba s invaliditetom, te informacije o inovativnom ljetnom kampu za osobe s invaliditetom.
Ove godine Kamp će se održati u zadarskom Boriku u hostelu u kojemu će boraviti nekoliko grupa osoba s tjelesnim invaliditetom iz svih dijelova Republike Hrvatske. Svaka udruga ima pravo na dva člana u Kampu, a tijekom radionice prezentirane su i aktivnosti koje će se odvijati u Kampu tijekom 6 dana boravka.
Za ovaj projekt HSUTI je dobio i nagradu za inovativnost, te je to podstrek za daljnjim aktivnostima u osiguranju trajnijeg i dužeg smještaja u budućim vremenima.


Skip to content