Županijska socijalna strategija

U petak, 28. ožujka u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije održana je radionica novoustrojenog Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije.
Radionicu je otvorio župan Damir Bajs, te članovima Savjeta poželio uspješan rad na izradi Strategije.
U Savjet su imenovani predstavnici institucija, ustanova i udruga koje se bave socijalnom djelatnošću, a ispred Udruge osoba s invaliditetom daruvar u Savjet je imenovan Davor Marić.
Na radionici je na osnovu prijedlog Strateškog plana za 2014. godinu rađeno na prijedlogu aktivnosti za izradu plana za razdoblje 2014-2016., Obzirom da je većina strategija i planova koji se izrađuju ili su već izrađene (EU i nacionalne) radi za period do 2020. predloženo je i da se Strategija županije izradi za taj period uz redovitu godišnju reviziju.
Na radionici je predstavljena i obnovljena baza podataka pomoću koje će se pratiti svi relevantni podaci vezani uz pružanje socijalnih usluga na području županije i koja će se svake godine dopunjavati novim podacima.


Povezane objave