Godišnja skupština udcdpno 2014.

Udruga distrofičara oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromusku- larnih oboljenja održala je dana 20.03.2014. godine s početkom u 16 sati redovnu godišnju skupštinu u prostorijama UOSI Daruvar uz nazočnost 24 člana Udruge te gostiju. Predsjednica Manda Davidović je pozdravila prisutne te otvorila i vodila skupštinu.
Na skupštini su podneseni Izvještaj o radu Udruge u 2013. god., financijsko izvješće i izviješće nadzornog odbora za prošlu godinu, te su isti jednoglasno usvojeni. Zbog spriječenosti dvoje članova Nadzornog odbora da i nadalje obavljaju svoju dužnost na skupštini je predloženo da se odaberu novi, koji bi tu dužnost obavljali do izborne skupštine krajem godine. Tom prigodom su predloženi Davor Draksler i Dobrivoj Vrbetić te je prijedlog dan na usvajanje a članovi su prijedlog jednoglasno usvojili. Na skupšrini je također izglasan i Plan aktivnosti za 2014. godinu (operativni plan) te financijski plan udruge za 2014. godinu. Napomenuto je da Udruga provodi projekt osobne asistencije koji je odobren i za 2014. godinu a da ostala planirana sredstva ovise o uspješnosti na natječajima od strane ministarstava, Zavoda za zapošljavanje ili zaklade na koje Udruga može prijaviti svoje projekte.


Skip to content