Godišnja skupština hrvatskog saveza udruga invalida rada

Jučer (18.ožujka) održana je u Zagrebu Redovna godišnja skupština Hrvatskog saveza udruga invalida rada. Na Skupštini je kao zastupnica Udruge invalida rada Daruvar bila prisutna i predsjednica Udruge Vesna Cerovečki.
Na Skupštini je bilo prisutno 30-ak zastupnika sa područja cijele Republike Hrvatske.
Prisutni zastupnici raspravljali su o 12 točaka dnevnog reda, te su prihvatili izvještaje o radu saveza i financijske izvještaje za 2012. i 2013. godinu. Usvojen je i Operativni plan za 2014. godinu.
Skupština je donijela odluku da će se zlatnom plaketom nagraditi udruge koje ove godine obilježavaju 50 godina rada.
Gost na Skupštini bio je i dr. Zorislav Bobuš koji se osvrnuo na trenutni položaj invalida rada, te općenito na položaj osoba s invaliditetom u društvu.
Zastupnicima skupštine podijeljeni su i promotivni materijali sa kojima bi trebali obilježiti Nacionalni dan invalida rada – 21. ožujka u svojim sredinama.


Povezane objave