Standardi kvalitete

Predstavnici Udruge osoba s invaliditetom Daruvar, te udruge Korak dalje iz Daruvara sudječlovali su na edukativnoj radionici koju je organiziralo Ministarstvo socijalne politike i mladih sa temom „Standardi kvalitete socijalnih usluga“.
Na ovu radionicu prijavili smo se još početkom godine, a njezina svrha je da udruge, odnosno rukovodeća tijela i zaposlenici steknu znanja o tome što su to Standardi kvalitete socijalnih usluga, rte koji su uvjeti potrebni kako bi od Ministarstva dobili potreban certifikat da smo osposobljeni za pružanje socijalnih usluga.
Na ovoj radionici stekli smo znanja o tome kako provesti samoprocjenu o kvaliteti socijalnih usluga koje udruga trenutno pruža, te da li je pružena usluga u skladu sa propisanim Standardima. Kako bi to izvršili dobili smo okvirni period od 90 dana, a nakon toga još 24 mjeseca u kojem vremenu udruge koje žele ozbiljno surađivati sa Ministarstvom, moraju uskladiti usluge koje pružaju sa propisanim Standardima kvalitete socijalnih usluga.


Skip to content