Redovna godišnja skupština Udruge osoba s invaliditetom Daruvar

Redovna godišnja skupština Udruge osoba s invaliditetom Daruvar održana je 12.prosinca 2022. godine. Na Skupštini  su bili nazočni gotovo svi pozvani delegati koji su aktivno sudjelovali u radu Skupštine.

Na Skupštini  su kao najvažniji dokumenti usvojeni  Rebalans financijskog plana za 2022. godinu, Operativni plan za 2023. godinu, te Plan prihoda i izdataka za 2023. godinu.

Članovi skupštine upoznati su sa projektima i programima koje se trenutno provode, koji završavaju sa 31.prosincem 2022. , te za koje projekte je već pripremljena dokumentacija za slanje, a koji bi se trebali provoditi u slijedećim razdobljima.

Od slijedeće godine iznos godišnje članarine će iznositi 10,00 €, a upisnina za nove članove će biti 6,50 €.

Skupština je jednoglasno zaključila da je rad udruge i njezinih tijela, kao i do sada, odličan te da su aktivnosti koje se provode umnogome doprinijele poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom na području djelovanja udruge.


Skip to content