Redovna godišnja skupština 2016.g.

Udruga je 25.02.2016. godine održala Redovnu godišnju skupštinu na kojoj su podnesena izvješća o radu Udruge u 2015. godini, financijsko izvješće, te izvješće Nadzornog odbora. Iz izvješća o radu vidljivo je da je Udruga gotovo u potpunosti ispunila plan rada, te ga sa nekim aktivnostima i povećala. Ovo se naročito odnosi na projekte, kojih je tijekom 2015. godine čak 25 dano na ocjenjivanje, a odobreno za financiranje 17, što je najveći uspjeh u dosadašnjem radu Udruge. Kroz te projekte zaposleno je 16 novih osoba, od čega 5 osoba s invaliditetom. Ovo je, naravno povećalo i ukupne prihode Udruge, koji su, što se tiče financijskog plana, ostvareni u većem iznosu od planiranoga, ali je na kraju Skupština zaključila da je financiranje Udruge od strane područne i lokalne samouprave nedostatano i u padu u posljednje dvije godine u odnosu na provedene aktivnosti i promjene koje Udruga donosi u lokalnoj zajednici, te da će, ako se taj trend nastavi, dovesti do otežanog rada i položaja Udruge, što svakako neće dovesti do jačanja civilnog društva na lokalnom nivou.
Skupština je jednoglasno usvojila sva izvješća, te na kraju donijela odluku o korištenju viška prihoda za 2016. godinu.


Skip to content