Problemi uzrokovani CP

Oštećenja

Oštećenja koja su prisutna u svakoj klasifikaciji CP su podijeljena prema svakom sustavu zahvaćenom lezijom. Istraživanja su pokazala da lezija koja uzrokuje CP može često uzrokovati oštećenje više od jednog sustava, rezultirajući oštećenjima koja utječu na motornu kontrolu.
Primarna oštećenja su ona koja su neposredni ili direktni rezultat lezije.
Sekundarna oštećenja se razvijaju u sistemima ili organima kroz vrijeme zbog utjecaja jednog ili više primarnih oštećenja i mogu postati isto tako teška kao primarno oštećenje.

Neurološki problemi povezani s CP uključuju:
– konvulzije i epilepsiju
– probleme s ponašanjem
– mentalnu retardaciju
– oštećenje vida
– poteškoće učenja
– gubitak sluha
– poremećaji pažnje s hiperaktivnošću
– oštećenje govora
– hydrocephalus
– poteškoće gutanja

Sekundarni utjecaji CP uključuju:
– poremećaje rasta
– poremećaje spavanja
– poremećaje ishrane
– opstrukciju gornjih dišnih puteva
– aspiracioznu pneumoniju
– komunikacijski poremećaj
– gastroezofagealni refleks
– raspadanje zubi i bolesne desni
– učestale frakture hernije
– konstipaciju
– probleme kontrole mokrenja
– slinjenje

Ortopedski problemi su:

– scoliosis
– dislokacija kukova
– kontrakture zglobova
– nesklad u duljini nogu

Onaj koji tretira dijete s CP opaža da mnoge stvari postaju lošije a ne bolje. Ono što postaje lošije su sekundarna oštećenja koja progresivno utječu na pokret. Npr. Djeca rođena s CP nisu rođena s kontrakturom zglobova, to se razvija zbog neuromuskulatornog sustava (produljena mišićna aktivnost, mišićna neravnoteža, slabost početka pokreta, slaba senzorna povratna veza o izvršenju pokreta, rast i drugi čimbenici).
Razumijevanje sekundarnih oštećenja je jako važno iz dva razloga.
Kada roditelji čuju dijagnozu CP i objašnjenje da je to neprogresivna bolest, zdravstveni djelatnici često ne objasne što to znači. Istina je da se u CP lezija ne mijenja. Međutim, rezultat ili oštećenje od te lezije se mijenja i često u neke djece u neke djece kontrole pokreta i funkcija postaju lošiji s rastom djeteta.
Kad roditelji čuju da CP nije progresivna, vjeruju da njihovom djetetu ne može postati lošije. Utjecaj mnogostrukih oštećenja uzrokovanih lezijom, ponavljanje disfunkcionalnih pokreta i rast promjenit će rezultat lezije.
Drugi razlog za odvajanje primarnog od sekundarnog oštećenja je činjenica da terapeut može imati jak utjecaj na tijek razvoja sekundarnih oštećenja i to jači nego na primarnog oštećenja. Zbog toga je razumijevanje kako se sekundarna oštećenja razvijaju važno jer nudi priliku da se intervenira prije nego se ona razviju. To zahtijeva razumijevanje vjerovatnih promjena koje se pojavljuju u djece i odraslihs CP.

Slijedeći sustavi su tipično oštećeni kod CP:
– neuromuskularni sustav
– senzorni i perceptivni sustav
– mišićnokoštani sustav
– respiratorni sustav

Povezane objave