Osobni asistent

U sklopu provedbe projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara” koji je financiran sredstvima iz Europske unije, Udruga je osigurala uslugu osobne asistencije za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih i intelektualnih oštećenja. Usluga osobne asistencije krenula je u 2015.g. za 6 korisnika, a trenutno je osigurana usluga za 12 osoba. Udruga je dobila odobrenje za uključivanjem u projekt još 4 novih korisnika te je zajedno za 17 osoba poslan projektni prijedlog za kojeg se čeka odobrenje. Prema dosadašnjem iskustvu i napretku korisnika usluga je itekako potrebna i važna za život korisnika i njihovu obitelj kojima asistenti svakodnevno olakšavaju i uljepšavaju život na razne načine.


Skip to content