Izborna skupština

Udruga osoba s invaliditetom Daruvar održala je 14. prosinca Izbornu skupštinu na kojoj je bilo nazočno 60-ak članova i gostiju.
Skupština je usvojila sva podnesena izvješća za prethodno mandatno razdoblje, te je utvrđeno da je većina plairanih ciljeva ostvarena tijekom prethodne 4 godine, a ono što nije realizirano uvršteno je u novi četverogodišnji Strateški plan 2017. – 2020.
Nakon usvojenih izvješća Skupština je dala razrješnicu članovima u tijelima Udruge, te izabrala nove članove. Tako je za predsjednika ponovo izbran Ivan Bačić, te Vlasta Kolouh, Manda Davidović, Vesna Cerovečki, Damir Bokun, Zlatko Palovčik i Ivan Belaj u Izvršni odbor. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Silvija Špaček – predsjednica, te Danijel Radaković, Davor Draksler i Kata Bliznac kao članovi.
Skupština je usvojila i sve značajnije dokumente za rad Udruge u slijedećem razdoblju: Financijski plan, Operativni Plan, Strateški plan, te Opće akte Udruge.
Iako u vrlo otežanim uvjetima rada Skupština je zaključila da je udruga radila odlično u proteklom razdoblju, te da ima značajan doprinos u razvoju civilnog društva na lokalnoj i široj razini.


Skip to content