ZAVRŠETAK TROGODIŠNJEG PROGRAMA „AKO SAM UKLJUČEN, NISAM ISKLJUČEN“

31. svibnja 2020. godine završio je trogodišnji program „Ako sam uključen, nisam isključen“ financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financiralo je program sa 750.000,00 kuna (250.000,00 kuna godišnje).

Program je započeo 2017. godine Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o odobravanju sredstava za financiranje provođenja trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine.

U trogodišnjem razdoblju uslugom poludnevnog boravka koristilo se više od 50 korisnika. Najveći broj korisnika navedene usluge su osobe starije životne dobi koje žive same, pretežito s tjelesnim oštećenjima i invaliditetom, često teže pokretne. Dio korisnika je iz ruralnih dijelova koji gravitiraju Daruvaru, mjestu sjedišta Udruge u čijim prostorijama se provodila ova socijalna usluga.

Korisnici su kroz radionice organizirane programom bili u mogućnosti zadovoljiti neke potrebe, poput kreativnog i likovnog izražavanja, bavljenja sportom, aktivnog druženja s drugim osobama uz besplatan prijevoz te prehranu i osvježenje.

Veliku ulogu u provođenju programa imali su i partneri na programu Centar za socijalnu skrb Daruvar, Bjelovarsko bilogorska županija, Udruga distrofičara oboljelih od dječje i cerebralne paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar, Udruga invalida rada Daruvar, Udruga slijepih Daruvar kao i Grad Daruvar te Općine Končanica, Đulovac, Sirač i Dežanovac koji su sufinacirali program.

Zahvaljujemo svim volonterima, Udruzi Impress, Tehničkoj školi Daruvar na sudjelovanju u provođenju programa.

Ove tri godine brzo su prošle, ali nadamo se da će se našom prijavom na novi poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine, druženje nastaviti.

Za kraj, najveće hvala onima koji su u ovom programu najbitniji – našim korisnicima!

Skip to content