“Topli obrok – bolji život”

Završetkom školske godina završio je i projekt osiguranja besplatnih obroka u školama za učenike koji su bili uključeni u projekt. U borbi protiv siromaštva te za jednakost svih učenika u odgojno-obrazovnom sustavu ovaj projek bio je i više nego potreban nažalost. U projektu je sudjelovalo 8 osnovnih škola i to OŠ Daruvar, Češka OŠ iz Daruvara i Končanice, OŠ Đulovac, OŠ Dežanovac, OŠ Sirač, OŠ Nova Rača i OŠ Hercegovac. Pravo na besplatan obrok imali su učenici nezaposlenih roditelji, djeca samohranih roditelja, višečlane obitelji i dr. Ukupno je osigurano obroka za 264 učenika. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te je u pripremi novi projek koji će ove godine ići putem osnivača škola tj. županija. Nažalost prema informacijama potreba za ovakvim projektom se je povećala te će se u novoj školskoj godini financirati veći broj besplatnih obroka.

Skip to content