6. Memorijalni turnir Marijan Urbanek

28.06.2016. godine u Daruvaru održan je 6. Memorijalni turnir “Marijan Urbanek”.

Na turniru je sudjelovalo 46 gostiju i članova, uz obitelj pokojnog Marijana Urbaneka. Članovi su organizirano obišli grob pokojnika, te nakon obilaska održano je sportsko natjecanje u pikadu, visećoj kuglani, nabaci krug i belotu.
PIKADO – muški ekipno: 1. mjesto Udruga invalida rada Daruvar- 1678 u sastavu Oto Kolouh, Stjepan Pahoki, Nikola Horvatin, Davor Draksler,
2.mjesto HVIDRA Daruvar 1665 u sastavu Zlatko Plicka, Miroslav Dmejhal,Josip Szabo i Saša Premec,.
3. mjesto Udruga osoba s invaliditetom Daruvar 1554 u sastavu Stjepan Brkić, Josip Banić, Dalibor Kalenski i Mirjana Pahoki.
Pojedinačno 1. mjesto Davor Draksler 523 – UIR, 2.mjesto Dragan Rajfek 501 – UOSI.
3. mjesto Josip Banić 453 – UGIN.
Ženska ekipa u pikadu 1.mjesto UIR 1552 boda u sastavu Vesna Cerovečki, Vlasta Kolouh, Verica Crnković, Marija Petak , 2. Mjesto UOSI 1462 boda u sastavu Marija Palovčik,Zdenka Bašek, Ana sinek i Ines Hadžina
3. mjesto Matice umirovljenika 1408 bodova u sastavu Milada Hrešić, Hunjek Marija, Kvjeta Ambrož i Vlasta Lustig
Pojedinačno 1. mjesto Vesna Cerovečki 495 – UIR, 2. Mjesto – Kvjeta Ambrož 484 Matica umirovljenika 3.mjesto Ankica Sinek 469 bodova- UOSI.
VISEĆA KUGLANA muška ekipa 1.mjesto HVIDR-a 157 čunjeva u sastavu Zlatko Plicka, Miroslav Dmejhal,Josip Szabo i Saša Premec,.
2. mjesto Udruga osoba s invaliditetom Daruvar 156 čunjeva u sastavu Stjepan Brkić, Josip Banić, Dalibor Kalenski i Mirjana Pahoki.
3.mjesto Udruga distrofičara,oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuro muskularnih oboljenja 153 čunja u sastavu Dobrivoj Vrbetić, Marija Laslo Vladimir Litera i Ivan Belaj
Pojedinačno 1. mjesto Dragan Rajfek 48 čunjeva,UOSI 2. mjesto Miroslav Dmejhal 48 čunjeva HVIDRA , 3. mjesto Josip Szabo47 čunjeva HVIDRA.
viseća kuglana ženska ekipa : 1. Mjesto Matica umirovljenika 152 čunja u sastavu Milada Hrešić, Hunjek Marija, Kvjeta Ambrož i Vlasta Lustig , 2. mjesto Udruga osoba s invaliditetom 146 čunjeva 3. mjesto Udruga invalida rada 142 čunja,
Pojedinačno: 1.mjesto Milada Hrešić Matica umirovljenika 46 čunjeva , 2. mjesto Mirjana Pahoki 46 čunjeva – UOSI, 3. Mjesto Silvija Špaćek 44 čunja – Udruga gluhih i nagluhih .

Nabaci krug muška ekipa : 1. Mjesto Udruge invalida rada 10 krugova u sastavu Oto Kolouh, Stjepan Pahoki, Nikola Horvatin, Davor Draksler,
2. Mjesto UDCDPNO 5 krugova u sastavu Vladimir Litera, Ivan Belaj, Dobrivoj Vrbetić, Marija Laslo i 3. Mjesto UOSI Daruvar 4 kruga u sastavu Ivica Mlinar, Dragan Rajfek, Ivan Bodiš, Vjenceslav Bina. Pojedinačno 1. mjesto Oto Koluh 4 kruga- UIR, 2. Mjesto Davor Draksler 3 kruga (razigravanje) i 3. mjesto Stjepan Pahoki 3 kruga .
nabaci krug ženska ekipa : 1.mjesto ekipa Udruge osoba s invaliditetom 6 krugova u sastavu Zdenka Bašek, Ana Sinek, Marija Palovčik i Ines Hadžina, 2. mjesto Matica Umirovljenika 4 kruga u sastavu Milada Hrešić, Marija Hunjek, Kvjeta Ambrož i Vlasta Lustig.
3. mjesto ekipa Udruge invalida rada 3 kruga u sastavu Vesna Cerovečki, Vlasta Kolouh, Verica Crnković i Marija Petak.
Pojedinačno: 1. mjesto Zdenka Bašek 2 kruga- UOSI, 2. Mjesto Marija Palovćik – 2 kruga UOSI .3. mjesto Vesna Cerovečki 2.kruga – UIR.
Belot :
1. Mjesto Damir Bokun i Ivica Bartulović – Udruga slijepih
2. Davor Draksler i Stjepan Pahoki – Udruga invalida rada
3. Ivan Buzek i Marija Laslo Udruga Slijepih


Skip to content