AKO SAM UKLJUČEN, NISAM ISKLJUČEN 2 – štand „Vinodar 2022“

Radovi korisnika programa izloženi su na štandu povodom 23. međunarodne izložbe vina pod nazivom „Vinodar 2022“.

Kreativne radove i proizvode korisnici su izrađivali su na radionici izrade suvenira (izvođač Ljiljana Pilizzari), likovnoj radionici (izvođač Ljubica Petrinić) te kreativnoj radionici (izvođač Majana Štor).

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a za 3. godinu provedbe omogućeno nam je 240.000,00 kuna.


Skip to content