“Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom- faza II”

01.04.2019. završeno je 24-mjesečno financiranje projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara-faza II”  Projekt se provodio za 13 korisnika u vrijednosti 1.724.877,35 kn, a financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodio na području grada Daruvara, Šuplje lipe, Ilovskog Klokočevca, Ivanovog polja, Koreničana, V. Bastaja, Lipika i Sirača. U međuvremenu je započeo novi projekt te se je tako usluga osobne asistencije nastavila i dalje za osobe s invaliditetom sa najteži oblicima i stupnjem tjelesnih i intelektualnih oštećenja.


Skip to content