PROGRAM “AKO SAM UKLJUČEN, NISAM ISKLJUČEN 2”

Završava nam 1. godina provedbe programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine pod nazivom „Ako sam uključen, nisam isključen 2“.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a za 1. godinu provedbe omogućeno nam je 240.000,00 kuna.

U razdoblju od 01. lipnja 2020.g do 31. svibnja 2021.g. uslugu poludnevnog boravka koristilo je 44 korisnika.

Korisnicima su bile omogućene kreativne i likovne radionice, sportske vježbaonice te psihosocijalne usluge. Navedene usluge omogućile su druženje korisnika ruralnog područja te grada Daruvara koji su se na taj način aktivno uključili u društveni život zajednice, a što je utjecalo na sprječavanje njihove socijalne isključenosti i izoliranosti. Sve je pozitivno utjecalo na psihofizičko zdravlje korisnika, razvijanju njihovih socijalnih vještina, razvijanju kreativnosti te unaprjeđenju fizičke kondicije.

Zahvaljujemo svima na dolasku i nadamo se da će se druženja u sklopu programa i dalje nastaviti!


Skip to content