Izborna skupština ŠSOSIBBŽ

Izborna skupština Športskog saveza osoba s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije održana je 17.06.2021. u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Daruvar u poslijepodnevnim satima. Skupštinu Saveze čine predstavnici 12 klubova ili udruga sa područja županije, od kojih se na Skupštinu odazvalo njih 11.

Na Skupštini su usvojeni  Izvješće o radu za 4 godine, te financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Nakon usvojenih izvješće dana je razrješnica članovima u tijelima Saveza, te su izabrani novi – stari predsjednik Josip Slivar, dopredsjednik Ivan Belaj i tajnica Mirjana Pahoki, te još 6 članova Izvršnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora.

Članovi skupštine ocijenili su rad Saveza izuzetno uspješnim, te budućem predsjedniku poželjeli uspjeh u radu.

Na Skupštini je bio nazočan i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić koji je upoznao nazočne delegate sa predstojećim natječajem HPO-a u cilju uključivanja mladih osoba s invaliditetom u sport. Obzirom da se u Bjelovaru već provode takve aktivnosti Ratko Kovačić predložio je da slijedeći grad koji bi se trebao uključiti u razvoj sport osoba s invaliditetom bude Daruvar, te predložio da se Savez svakako javi na predstojeći natječaj.

Skupština je završila s radom u 18,00 sati.

 


Skip to content