PROGRAM “AKO SAM UKLJUČEN, NISAM ISKLJUČEN 2”

Započeli smo s provedbom 2. godina programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine pod nazivom „Ako sam uključen, nisam isključen 2“.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a za 2. godinu provedbe omogućeno nam je 240.000,00 kuna.

Korisnicima su omogućene sportske vježbaonice, kreativne i likovne radionice te psihosocijalne usluge. Navedene usluge omogućuju druženje korisnika ruralnog područja te grada Daruvara koji se na taj način aktivno uključuju u društveni život zajednice. Sve pozitivno utječe na psihofizičko zdravlje korisnika, razvijanju njihovih socijalnih vještina, razvijanju kreativnosti te unaprjeđenju fizičke kondicije.

U sklopu programa, korisnicima je omogućena besplatna prehrana i osvježenje te prijevoz.


Skip to content