Distribucija higijenskih potrepština

Sukladno planiranim aktivnostima i izdacima u sklopu projekta „Učim – Radim – Pomažem“ financiranog sredstvima ESF-a u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za krajnje korisnike nabavljaju se i distribuiraju higijenske potrepštine na mjesečnoj razini. Obzirom da je trenutno na popisu 181 krajnji korisnik to je i velika količina sredstava koja stignu u Udrugu pa pri njihovom sortiranju i distribuciji, koja traje nekoliko dana, pomažu svi radnici iz ureda.


Povezane objave