Sportsko rekreativne igre državne razine HPO-a za OSI od 21.-23. 10. 2016.g. – Poreč

Od 21. do 23. 10. 2016. godine održane su Sportsko rekreativne igre državne razine Hrvatskog paraolimpijskog odbora za osobe s invaliditetom u Poreču, gdje je Športski savez osoba s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije postao PRVAK DRŽAVE osvojivši PRELAZNI PEHAR.
Na Sportskim igrama nastupila je županijska reprezentacija u sastavu 34 natjecatelja, a iz Daruvara 23 sportaša: Davor Draksler, Dobrivoj Vrbetić, Vladimir Litera, Oto Kolouh, Stjepan Brkić, Stjepan Pahoki, Davor Marić, Ivan Belaj, Damir Bokun, Nebojša Bogunović, Miroslav Dmejhal, Josip Szabo, Saša Premec, Damir Malina, Nikola Brletić, Vlasta Kolouh, Vesna Cerovečki, Zdenka Bašek, Ana Sinek, Marija Laslo, Ljiljana Pilizzari- Marić, Vlasta Brkić, Mirjana Pahoki; i 11 sportaša iz Bjelovara: Josip Slivar, Josip Glavinić, Josip Cimerman, Đuro Matin, Dušan Vukobradić, Dušan Duduković, Draga Uremović, Zdenka Šorša, Matija Kelava, Jelena Šostarec i Martina Tukerić .
EKIPNI REZLUTATI ELEKTRONSKI PIKADO:
1. MJESTO žene ŠSOSI BBŽ USROSI Daruvar u sastavu: Vesna Cerovečki, Vlasta Kolouh , Ana Sinek i Mirjana Pahoki iz Daruvara; 4. MJESTO ŠSOSI BBŽ- DŠI SOKOL Bjelovar u sastavu: Draga Uremović, Matija Kelava, Zdenka Šorša i Jelena Šostarec iz Bjelovara; 8. MJESTO ŠSOSI BBŽ u sastavu: Marija Laslo, Zdenka Bašek, Vasta Brkić i Ljiljana Pilizzari Marić.
POJEDINAČNO ŽENE U PIKADU:
4. MJESTO Matija Kelava iz ŠSOSI BBŽ SOKOL Bjelovar; 10. MJESTO Vlasta Kolouh iz USROSI Daruvar.
POJEDINAČNO U CP KATEGORIJI U PIKADU:
1. MJESTO Marija Laslo USROSI Daruvar; 2. MJESTO Vesna Cerovečki USROSI Daruvar; 4.MJESTO Vlasta Kolouh USROSI Daruvar.
EKIPNO U ELEKTRONSKOM PIKADU MUŠKI
2. MJESTO ŠSOSI BBŽ – USROSI Daruvar u sastavu: Nebojša Bogunović, Oto Kolouh, Davor Marić i Stjepan Pahoki iz Daruvara.
POJEDINAČNO U MUŠKOJ KONKURENCIJI U PIKADU:
2. MJESTO Nebojša Bogunović iz ŠSOSI BBŽ USROSI Daruvar; 9. MJESTO Oto Kolouh iz ŠSOSI BBŽ USROSI Daruvar. POJEDINAČNO U CP KATEGORIJI:
4. MJESTO Davor Draksler iz USROSI Daruvar; 7.MJESTO Ivan Belaj iz USROSI Daruvar; 8.MJESTO Vladimir Litera iz USROSI Daruvar.
VISEĆA KUGLANA EKIPNO ŽENE:
2. MJESTO ekipa ŠSOSI BBŽ- USROSI Daruvar u sastavu: Ana Sinek, Marija Laslo, Vesna Cerovečki, Vlasta Brkić i Mirjana Pahoki; 4. MJESTO ekipa ŠSOSI BBŽ- DŠI SOKOL Bjelovar u sastavu: Draga Uremović, Zdenka Šorša, Matija Kelava, Jelena Šostarec i Martina Tukerić.
POJEDINAČNO U VISEĆOJ KUGLANI ŽENE:
1. MJESTO osvojila je Draga Uremović iz Bjelovara DŠI Sokol Bjelovar; 2. MJESTO Vesna Cerovečki iz USROSI Daruvar.
POJEDINAČNO U CP KATEGORIJI ŽENE:
1.MJESTO Vesna Cerovečki; 5.MJESTO Marija Laslo; 6 MJESTO Vlasta Kolouh iz USROSI Daruvar.
EKIPNO U VISEĆOJ KUGLANI MUŠKI:
7. MJESTO ŠSOSI BBŽ DŠI SOKOL Bjelovar u sastavu: Đuro Matin, Dušan Vukobradić, Josip Cimerman, Josip Glavinić, Dušan Dudaković ; 8. MJESTO ŠSOSI BBŽ- USROSI Daruvar u sastavu: Davor Draksler, Damir Bokun , Ivan Belaj, Stjepan Pahoki i Oto Kolouh ; 11. MJESTO ŠSOSI BBŽ županijska ekipa u sastavu: Josip Slivar, Davor Marić, Dobrivoj Vrbetić, Stjepan Brkić i Vladimir Litera.
POJEDINAČNO U VISEĆOJ KUGLANI MUŠKI U CP KATEGORIJI:
3.MJESTO Davor Draksler; 5.MJESTO Dobrivoj Vrbetić; 6.MJESTO Ivan Belaj iz USROSI Daruvar.
KUGLANJE NA STAZI POJEDINAČNO:
4. MJESTO Vladimir Litera USROSI Daruvar.
BOČARSKA EKIPA je osvojila 6.MJESTO u sastavu: Miroslav Dmejhal, Saša Premec, Josip Szabo, Damir Malina, Nikola Brletić USROSI Daruvar.


Povezane objave