Širenje usluge osobne asistencije

Kako bi projekt “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara – Faza II” bio vidljiv kroz cijelo razdoblje provedbe projekta izradili smo plakate koje smo postavili u prostoriji Udruge te kod partnera u projektu: Udruga Distrofičara Udcdpno Daruvar ” te Udruga “Korak dalje” Daruvar. Plakatom smo prikazali da je projekt financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda te da je namijenjen za osobe s invaliditetom. Na plakatu je vidlji obris naše županije te Požeško- Slavonske sa označenim područjima od kuda su nam korisnici projekta.


Skip to content