Prijevoz molim!

Udruga je sa početkom nove 2020. godine započela i sa provedbom novog projekta u području pružanja socijalnih usluga. Riječ je o projektu pod nazivom „PRIJEVOZ MOLIM“ koji se sufinancira sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uz partnerstvo Grada Daruvara, Općine Dežanovac i Općine Končanica.

Ukupna vrijednost projekta je oko 140.000,00 kuna od čega 90.000,00 kuna financira MDOMSP, a ostatak sredstava osiguran je od partnera i nešto vlastitih sredstava. Osim financijskog udjela, Grad Daruvar je Udruzi na korištenje dodijelio i osobni automobil do kraja provedbe projekta što će uvelike olakšati provedbu projekta jer Udruga sa kombi vozilom više ne može zadovoljiti sve potrebe.

Svečana primopredaja automobila bila je 24. siječnja ispred prostorija Udruge, a automobilom će upravljati novozaposlena osoba s invaliditetom što je još jedan doprinos Udruge u uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada.


 

Skip to content