Potpisivanje ugovora sa BBŽ

U maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije 24. rujna na poziv župana Damira Bajsa održano je potpisivanje Ugovora o financiranju odobrenih projekata i programa za 17  udruga osoba s invaliditetom iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Na potpisivanju ugovora bili su i predstavnici 5 daruvarskih udruga osoba s invaliditetom – Udruga osoba s invaliditetom (Damir Bokun), Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja (Ivan Belaj), Udruga gluhih i nagluhih (Silvija Špaček), Udruga invalida rada (Mirjana Pahoki) i Udruga slijepih (Damir Bokun). Župan Damir Bajs istaknuo je kako na području županije veliki broj udruga doprinosi njezinom razvoju i povećanju kvalitete život stanovnika županije, te da ih županija redovito prati kroz financiranje projekata ili partnerstvo. Predstavnici udruga složili su se da bez partnerstva i zajedničkog djelovanje ne bi bilo ovakvih uspjeha. Župan Damir Bajs zahvalio se predstavnicima svih udruga, te poručio da se nada da će u 2019. godini biti povećana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području županije.


Skip to content