Potpisan novi ugovor “Zajedno smo jači”

Predsjednik Udruge Damir Bokun potpisao je 21.03.2022. godine novi ugovor za provedbu projekta pod nazivom „Zajedno smo jači“., čime je službeno i započela provedba istoga. Radi se o provedbi odobrenog projekta u sklopu natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice koji se financira sredstvima ESF-a.

Potpisivanje ugovora održano je u Zagrebu u hotelu Le premier. Ugovor su potpisali predstavnik Ureda za udruge Vlade RH kao Posredničkog tijela 1. razine, predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, kao Posredničkog tijela druge razine i predsjednik Udruge, kao Nositelj projekta.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta OCD-a na širem području grada Daruvara, a što se namjerava postići uspostavom WEB portala, izradom digitalnog priručnika, izobrazbom volontera i poticanjem na volonterstvo, stručnim predavanjima i edukacijama za predstavnike lokalnih udruga, te distribucijom paketa pomoći za ranjive skupine.

Projekt je ukupne vrijednosti 448.833,78 kuna od čega se 85% financira iz ESF-a, a 15% iz Državnog proračuna.  Partneri u projektu su Razvojna agencija Grada Daruvara, koja je i izradila projekt, te Crveni križ Daruvar. Projekt traje 18 mjeseci.


Skip to content