Nastavlja se projekt „NE ŽELIM BITI SAM“

Početkom 2013. godine Udruga je nastavila sa provođenje trogodišnjeg programa pod nazivom „NE ŽELIM BITI SAM“ financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Program traje od 01.06.2011. do 31.05.2014. godine.
Program se odvija na području djelovanja udruge, a baziran je na pružanju različitih oblika socijalnih usluga članovima udruga. (više o programu pogledajte u Arhivi)

Skip to content