Materijali za Izbornu i izvještajnu skupštinu 2020.

Temeljem Statuta Udruge osoba s invaliditetom, članak 37 i odluke Izvršnog odbora  od 19.11.2020. godine sazivam

 

IZBORNU I IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU UOSI DARUVAR

 

Radi zabrane okupljanja većeg broja osoba uslijed pandemije COVID-19 virusom Skupština će se održati dopisnim putem.

Za Skupštinu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine
  1. Radnog predsjedništva
  2. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. verifikacijske komisije – 2 člana
  4. kandidacijske komisije – 3 člana
 3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu
 4. Izvješće o radu za razdoblje 2017.-2020.
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu
 6. Usvajanje izvješće iz točaka 3, 4 i 5.
 7. Usvajanje novog Statuta Udruge
 8. Davanje razrješnice dosadašnjim članovima u tijelima Udruge
 9. Izbor predsjednika Udruge
 10. Izbor 6 članova u Izvršni odbor
 11. Izbor 3 člana i jedne zamjene u Nadzorni odbor
 12. Izbor 25 zastupnika za Redovnu skupštinu
 13. Imenovanje likvidatora Udruge
 14. Usvajanje Financijskog plana Udruge za 2021. godinu
 15. Usvajanje Operativnog plana Udruge za 2021. godinu
 16. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020.godinu
 17. Usvajanje Strateškog plana Udruge za period 2021.-2024.
 18. Donošenje odluke o visini članarine za 2021. godinu

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Damir Bokun


Materijale za skupštinu možete preuzeti ovdje:

Skip to content