Klub Aktiv

06.03. i 09.03. u sklopu Kluba Aktiv održane su dvije radionice: kreativna radionica i radionica razvijanja kognitivnih sposobnosti. Na kreativnoj radionici korisnici su izrađivali ukrase za Uskrs, dok smo se na radionici razvijanja kognitivnih sposobnosti pozabavili tangramom.


Povezane objave