Izborna skupština 22.03.2017.

Udruga slijepih Daruvar u srijedu 22.03.2107. godine održala je Izbornu skupštinu na kojoj su bili nazočni članovi sa cijelog područja djelovanja Udruge. Predsjednik Udruge Damir Bokun, nakon pročitanog izvješća o radu Udruge za 2016. godinu (Silvija Špaček), dopunio je izvješće sa aktivnostima udruge u prethodnom mandatnom razdoblju, te istaknuo da su prve dvije godine mandata bile izuzetno teške zbog malih prihoda udruge, ali da se situacija popravila u slijedeće dvije, te da udruga sada radi odlično, ako se uzme u obzir da djelujemo u malom gradu. Naročito je pohvalio program „Videći pratitelj“, financiran od strane Ministarstva demografije, mladih i socijalne politike koji se provodi sada već petu godinu, te projekte javnih radova u koje se udruga također uključuje već nekoliko godina.

Kao najveći problem istaknuo je starosnu strukturu članova zbog koje je teško birati osobe u tijela udruge pa se zbog toga i smanjuje broj članova Upravnog odbora sa 7 na 5.

Skupština je usvojila sva izvješće, te planove i programe rada za iduću godinu.

Za predsjednika Udruge ponovo je biran Damir Bokun, za dopredsjednika Jasmin Bajza, a za nove članove Nadzornog odbora Ljubinka Ivanković, Blaženka Černušak i Denis Prohaska.


Skip to content