Članovi udruge u zelenoj čistki

Članovi Udruge su se uključili u akciju čišćenja okoliša “Zelena čistka” koju je u sklopu nacionalne kampanje grad Daruvar provodio od njenih početaka. U subotu 26.04. se desetak volontera, članova i zaposlenika Udruge okupilo u 9 sati ujutro u centru grada gdje su preuzeli vreće za smeće i rutu kojom trebaju proći. Nakon zajedničkog slikanja podijelili smo se u dvije skupine, gdje je svaka od njih preuzela čišćenje jedne strane nogostupa ulice Petra Preradovića. U veseloj atmosferi smo prilično brzo pokupili odbačene papire, opuške, vrećice i ostali otpad koji su nemarni građani bacali po nogostupu i oko njega (u grmlje!???). Nakon što smo očistili zadanu rutu došli smo u Udrugu, gdje smo očistili dvorište te smo vreće s otpadom odnijeli na predviđeno mjesto za skupljanje otpada u sklopu čistke. Drago nam je da smo svojim malim doprinosom i mi pridonjeli čistoći svoga grada kao i stotine drugih naših sugrađana koji su sudjelovali u subotnjoj akciji.


Skip to content