Akcijski plan pružanja socijalnih usluga na području BBŽ

U prostorijama Velike vijećnice Bjelovarsko-bilogorske županije održan je novi Radni sastanak Glavne radne skupine za izradu Akcijskog plana pružanja socijalnih usluga na području Bjelovarsko-bilogorske županije na kojem je kao predstavnik Udruge osoba s invaliditetom sudjelovao i tajnik Udruge Davor Marić.
Ovo je bio završni sastanak na kojemu su predstavnici regionalne i lokalne uprave, javnih ustanova i institucija, te udruga „polirali“ radnu verziju dokumenta, koja bi, uz eventualne sitnije izmjene trebala biti gotova do sredine mjeseca listopada, te predočena županu i vijećnicima županijske skupštine radi usvajanja.
Nakon toga preći će se na izradu Strateškog plana za 2014-2015. godinu, koji će biti nešto opsežniji dokument.
Ovo je prvi takav dokument za područje županije koji bi trebao poboljšati kvalitetu socijalnih usluga, te težiti ka deinstitucionalizaciji.

Povezane objave