AKCIJSKI PLAN BBŽ

U Velikoj vijećnici zgrade Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru održana je 27. i 28. svibnja dvodnevna radionica na temu procjene socijalnog planiranja, analize županijske socijalne politike i planiranja budućih aktivnosti.
Na radionici je, kao predstavnik Udruge sudjelovao tajnik Davor Marić, koji je imenovan u Glavnu radnu skupinu za izradu Akcijskog plana za 2014. godinu.
Na radionici su bili predstavnici regionalne i lokalne uprave i samouprave, ustanova i institucija, te udruga koji se bave pružanjem različitih oblika socijalnih usluga.
Nakon završene radionice usvojeni su prioritetni ciljevi koji će biti osnova za izradu Akcijskog plana.
Ova radionica je dio IPA projekta koji provodi Oxford Policy Management u suradnji sa Udrugom za promicanje inkluzije i Udrugom za inicijative u socijalnoj politici.
Slijedeća radionica predviđena je za 14. lipnja u istom prostoru.

Skip to content