4. MEMORIJALNI TURNIR ANĐELKO LASLO

Dana 20.10.2015. godine održan je 4. Memorijalni turnir Anđelko Laslo. Sudjelovalo je 28 takmičara u visećoj kuglani, elektronskom pikadu i nabaci krug.

Elektronski pikado ekipno: 1. mjesto Udruga invalida rada – muška ekipa, 2. mjesto Udruga invalida rada – ženska ekipa, 3. mjesto Udruga za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom.
Pojedinačno – muški: 1. mjesto Ivan Belaj (UDCDPNO), 2. mjesto Oto Kolouh (UIR M), 3. mjesto Davor Draksler (UIRM).
Pojedinačno – žene: 1. mjesto Vlasta Kolouh (UIR-Ž), 2. mjesto Vesna Cerovečki (UIR-Ž), 3. mjesto Marija Petak (UIR-Ž).

Viseća kuglana ekipno: 1. mjesto Udruga invalida rada – ženska ekipa, 2. mjesto Udruga osoba s invaliditetom – muška ekipa, 3. mjesto Udruga invalida rada – muška ekipa.
Pojedinačno – muški: 1. mjesto Davor Drakselr (UIR-M), 2. mjesto Davor Marić (UŠROSI), 3. mjesto Ivica Mlinar (UOSI M).
Pojedinačno – žene: 1. mjesto Mirjana Pahoki (UIR Ž), 2. mjesto Marija Petak (UIR Ž), 3. mjesto Vesna Cerovečki (UIR Ž).

Nabaci krug ekipno: 1. mjesto Udruga za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom, 2. mjesto Udruga invalida rada – muška ekipa, 3. mjesto Udruga distrofičara.
Pojedinačno – muški: 1. mjesto Davor Marić (UŠROSI), 2. mjesto Stjepan Pahoki (UIR M), 3. mjesto Dobrivoj Vrbetić (UDCDPNO).
Pojedinačno – žene: 1. mjesto Marija Palovčik (UGIN), 2. mjesto Dragana Orlović (UDCDPNO), 3. mjesto Ines Hadžina (UOSI Ž).

Skip to content