Projekt osobne asistencije

30.01.2018. u prostorijama udruge održan je sastanak za korisnike/skrbnike osobne asistencije povodom provedbe projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara – Faza II” . Svrha sastanka bilo je upoznavanje sa novim koordinatorom, međusobna razmjena iskustava sa radom asistenata i napretkom korisnika, etičkim kodeksom za korisnike i asistente, novim izmjenama u vezi povećanja osobne invalidnine i ostalih prava iz sustava socijalne skrbi. U obilasku korisnika koji će biti u narednim danima korisnici će se osobno upoznati sa koordinatorom, a budući da je koordinator psiholog moći će obitelji dati korisne savjete kako se nositi sa brigom za osobe sa najtežim vrstama tjelesnim i intelektualnim oštećenjima.


Skip to content