12. Memorijal turnir “Marijan Urbanek”.

Na Memorijalu sudjelovali su gosti predsjednik HPO Ratko Kovačić ,predsjednik Parasportskog saveza BBŽ Josip Slivar ,te supruga i sin pokojnog Marijana.  Sa delegacijom iz Udruge obišli su grob Marijana Urbaneka.

Na pojedinačnom sportskom natjecanju nastupilo je 46 aktivnih sportašica i sportaša  iz UOSI,  UIR, US, UGIN i UDCDPNO i Matice umirovljenika Daruvar. Natjecanje se održalo u sportskim disciplinama pikadu, visećoj kuglani ,nabaci krug i belotu. Sportaše je pozdravio predsjednik Udruge za sport i rekreaciju osoba s invaliditetom Daruvar Ivan Belaj,a natjecanje je otvorio prvim hitcem viseće kuglane Ivan Urbanek .

Najboljim sportašicama i sportašima dodijeljene su medalje i to:

Pikado muški : 1. Davor Marić UOSI, 2. Ivan Štefančić UOSI , 3. Davor Draksler UIR.

Pikado žene :   1.Vlasta Karnik Matica umirovljenika , 2. Milada Hrešić Matica umirovljenika,   3. Verica Crnković UIR.  

Viseća kuglana muški:  1. Dobrivoj Vrbetić  UDCDPNO, 2. Davor Draksler UIR,  3. Lazo Marković UOSI,

Viseća kuglana žene 1.Violeta Čor UOSI, 2. Vlasta Karnik Matica umirovljenika 3. Verica Crnković UIR,

Nabaci krug  muški : 1. Oto Kolouh UIR , 2. Lazo Marković UOSI, 3. Davor Draksler  UIR,                                         

Nabaci krug žene :    1. Zdenka Bašek UOSI,2. Marija Palovčik UGIN, 3. Vlasta Brkić UIR.

BELOTT muški :  1.Stjepan Brkić – Stjepan Pahoki,  2. Vladimir Litera – Ivan Buzek,  3.Davor Marić – Lazo Marković.

BELOTT žene : 1. Zlatica Karlović – Mirjana  Pahoki,  2. Vlasta Kolouh – Marija Petak, 3. Jarmila Hartl – Marija Palovčik

 


Skip to content