“Zaželi” – program zapošljavanja žena

„Učim – Radim – Pomažem“ u sklopu natječaja iz ESF-a u području Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

U prostorijama Hrvatskog doma u Daruvaru od 19.02.2018. do 21.02.2018. održane su tri info radionice za projekt zapošljavanja 30 žena koje će pružati usluge za minimalno 120 korisnika na područjima grada Daruvara, općine Dežanovac i općine Končanica.  Provedbom projekta „Učim – Radim – Pomažem“ u sklopu natječaja iz ESF-a u ciljanoj skupini u projektu, a  to su žene pripadnice ranjivih skupina prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a  sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, želimo omogućiti i olakšati pristup otvorenom tržištu rada na lokalnom, ali i nacionalnom nivou.

Ciljevi projekta su:  1.) zapošljavanje 30 žena iz ciljane skupine na lokalnoj zajednici, unaprijediti njihov radni potencijal i osjećaj pripadnosti društvu, te im osigurati mogućnost dodatnog obrazovanja radi stjecanja novih vještina i znanja, a što će im osigurati veću mogućnost zapošljavanja na lokalnoj i nacionalnoj razini; 2.) za najmanje 120 korisnika osigurati veću socijalnu uključenost i kvalitetu života pružajući im različite oblike pomoći; 3.) Krajnji korisnici biti će pripadnici ranjivih skupina koji samostalno ne mogu obavljati svakodnevne poslove i aktivnosti, te će im se kroz projekt pokušati olakšati život u vlastitom domaćinstvu, povećati socijalizacija te spriječiti njihova prerana institucionalizacija.

 

Partneri u projektu su Grad Daruvar, Općina Dežanovac, općina Končanica, HZZ-područni ured Bjelovar i CZSS Daruvar.


Skip to content