UČIM – RADIM – POMAŽEM 3

Projekt se sufinancira sredstvima ESF-a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, programa ZAŽELI – program zapošljavanja žena- faza III.

OPĆI CILJ PROJEKTA: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina

CILJNA SKUPINA: nezaposlene žene koje se vode u evidenciji HZZ-a

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.467.640,00 kuna (194.789,30 eura – tečaj 1 euro=7,53450 kuna)

PODRUČJE PROVEDBE: Grad Daruvar i Općina Dežanovac

TRAJANJE PROJEKTA: 8 mjeseci

PARTNERI: Općina Dežanovac, HZZ-područni ured Bjelovar, CZSS Daruvar

Stajališta izražena u objavi isključiva su odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Daruvar

UP.02.1.1.16.0102
Z @ Ž E L I

program zapošljavanja žena UČIM – RADIM – POMAŽEM 3

Skip to content