Skupština HSUTI

Hrvatski savez udruga osoba s invaliditetom održao je 29.11. svoju Redovnu godišnju skupštinu na kojoj je sudjelovao i predstavnik UOSI Daruvar, Davor Marić koji je ujedno i predsjednik Nadzornog odbora Saveza.
Na skupštini su usvojene izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu, te Operativni i financijski plan za 2024. godinu.
Predsjednica Saveza Jozefina Kranjčec upoznala je delegate da Savez od slijedeće ima novu ulogu, a to je pružanje sveobuhvatne pomoći članicama u njihovom radu i daljnje zastupanje njihovih interesa, odnosno interesa osoba s tjelesnim invaliditetom.

Skip to content