Savjet za socijalnu skrb

Tajnik Udruge, Davor Marić sudjelovao je 28.listopada na sjednici Savjeta za socijalnu skrb. Sjednica je održana u Velikoj vijećnici zgrade Bjelovarsko-bilogorske županije, a Sjednicu savjeta otvorio je župan Damir Bajs, te prisutnim članovima rekao kako rade važan dokument za županiju, te da će županija i dalje u svom proračunu osiguravati sredstva za provođenje različitih aktivnosti u području pružanja socijalnih usluga.
Članovi savjeta su raspravljali i nadopunjavali nacrte dva dokumenta: Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu, te Nacrt Socijalnog plana za razdoblje 2014-2016. godina.
Nakon usvojenih izmjena dokumenti su usvojeni, te će biti predani županijskom vijeću na usvajanje


Skip to content