Redovna skupština Udruge

Redovna skupština Udruge održana je 26.04.2023. godine u prostorijama udruge u nazočnosti izabranih zastupnika, te predstavnika ostalih pravih osoba koje su članice Udruge.

Skupštinom je rukovodio predsjednik Udruge Damir Bokun. Na skupštini su prihvaćena izvješća o ostvarenju Operativnog plana za 2022. godinu, financijsko izvješće za 2022. godinu, te izvješće Nadzornog odbora.

Članovi skupštine izrazili su zadovoljstvo radom udruge i brojnim aktivnostima koje se provode, te su donijeli i odluku o rasporedu viška prihoda udruge koji će se koristiti u narednim razdobljima.

Predsjednik udruge na kraju skupštine podsjetio je članove da se slijedeće godine obilježava 30. godina rada, te da ćemo već sada započeti sa planiranjem aktivnosti koje će se provoditi tijekom cijele slijedeće godine.


Skip to content