Početna konferencija projekta “Zajedno smo jači”

Početna tiskovna konferencija projekta „Zajedno smo jači“ održana je dana 17.05.2022. u Društveno kulturnom centru Daruvar. Projekt „Zajedno smo jači“ sufinancirala je  Europska unija iz ESF-a i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovor vrijedan 448.833,78 kuna potpisan je 25.ožujka 2022. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci.

Na početnoj tiskovnoj konferenciji predstavljeni je cilj projekta –  doprinijet će se potrebama za jačanjem organizacija civilnog društva na području grada Daruvara te će se osigurati uvjeti da organizacije civilnog društva s područja Daruvara izgrade vlastite kapacitete za pružanje usluga utemeljenim na potrebama zajednice.  te očekivani rezultati koji se očekuju po završetku provedbe.+

Ispred nositelja projekt je predstavio Izvršni direktor Davor Marić, a ispred partnera v.d. ravnateljice GD Crvenog Križa Otilka Pupavac, te ravnateljica Razvojne agencije Daruvar Nicol Polenus.

Na konferenciji su bili nazočni i predstavnici Grada Daruvara, medija i udruga.


Skip to content