Održana završna konferencija

U Rovišću je dana 11. rujna 2017. godine u nazočnosti župana Damira Bajsa, načelnika općine Rovišće Slavka Prišćana i ravnatelja osnovnih škola održana Završna konferencija projekta „Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.

Ovaj, hvale vrijedan projekt, kojemu je nositelj bila Bjelovarsko-bilogordska županija financiran je sredstvima iz Fonda europske pomoći za napotrebitije (FEAD) u ukupnom iznosu od 957.104,43 kuna. Provedbom projekta osiguran je redovan obrok u školskoj kuhinji za 791 učenika, polaznika 21 osnovne škole kojima je osnivač BBŽ. Tako je kroz projekt osigurana podjela preko 135.000 obroka. Ovim projektom BBŽ je nastavila svoje aktivnosti u sprečavanju socijalne isključenosti i siromaštva na području županije. Voditelj projekta bila je Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, odnosno Davor Marić, koji je, uz pomoć ostalih zaposlenika, pratio financijsku i administrativnu provedbu projektnih aktivnosti.

Obzirom na uspjeh ovog projekta BBŽ nastavlja sa sličnim aktivnostima u pripremi novog projekta za školsku godinu 2017/2018.


Skip to content