„NE ŽELIM BITI SAM“

Udruzi osoba s invaliditetom odobreno je financiranje trogodišnjeg programa pod nazivom „NE ŽELIM BITI SAM“. Program je financiran sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a trebao bi se provoditi u periodu od 01.lipnja 2011. godine do 31. svibnja 2014. godine.
U program je uključeno 37 korisnika-članova Udruge osoba s invaliditetom, Udruge slijepih, Udruge gluhih i nagluhih, Udruge invalida rada, te Udruge distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječja paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar.

Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom starije životne dobi pružanjem potrebnih socijalnih i ostalih usluga, te na taj način omogućavanja njihove ravnopravnosti u društvenoj zajednici i dostojanstvenog života.

2. Specifični ciljevi

1. Osobama s invaliditetom starije životne dobi osigurati potrebne usluge potrebne za održavanje kućanstva
2. Osobama s invaliditetom starije životne dobi sa ruralnih područja osigurati prometnu povezanost sa gradovima radi dostupnosti usluga.
3. Osobama s invaliditetom pružiti potrebnu psihosocijalnu pomoć kroz suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Daruvar

Partneri u projektu su Grad Daruvar i Centar za socijalnu skrb Daruvar.

Povezane objave