Izborna skupština UŠROSI

Izborna skupština UŠROSI

Dana 26.05. je Udruga za šport i rekreaciju je održala redovnu izbornu skupštinu. U 16 h je u prostorijujama UOSI u nazočnosi 28 članova i gostiju skupština je otvorio dosadašnji predsjednik, Ivan Belaj i pozvao prisutne na odavanje počasti preminulim članovima. Nakon toga je izabrano predloženo i izabrano radno predsjedništvo u sastavu Ivan Belaj, Vesna Cerovečki i Vlasta Kolouh te Mirjanu Pahoki za zapisničarku i dva ovjerovitelje zapisnika. Potom je predložena i potvrđena dvočlana verifikacijska komisija i tročlana kandidacijska komisija koja je imala za zadaću predložiti nove članove Izvršnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije. Kada su izabrana radna tijela pročitan je i usvojen Poslovnik o radu Izborne skupštine te pročitani izvještaj o proteklom četverogodišnjem radu Udruge gdje su istaknuti iznimni uspjesi na sportskom planu gdje su u samo 4 godine osvojene na državnoj razini u atletici, plivanju i stolnom tenisu 97 medalja, od čega 44 zlatne, u međudržavnim prvenstvima 27 medalja, od čega 21 zlatna, u neolimpijskim igrama državne razine je osvojeno 76 medalja, 24 zlatne te nebrojene medalje i pehari na međužupanijskim i lokalnim susretima. Uz financijski izvještaj za 2013. godinu je napomenuto da je pravo čudo da je uz tako malo sredstava osvojeno tako mnogo medalja,predsjednik NO Davor Draksler je pročitao izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu gdje je istaknuo da je Udruga radila prema svim propisima. Vrijedno je spomenuti da i priznanja HPO-a, BBŽ i Grada Daruvara za pojedince i ekipe koje su dobili članovi naše Udruge za promicanje sporta i rad sa osobama s invaliditetom. Nakon kraće rasprave po izvješćima i njihovim usvajanju, data je razriješnica dosadašnjim tijelima Udruge. Pošto je velika većina članova bila zadovoljna dosadašnjim radom i rezultatima, odabrana su nova tijela u manje-više u istim sastavima. U Izvršni odbor su tako ušli: Ivan Belaj, Mirjana Pahoki, Vlasta Kolouh, Vladimir Litera, Damir Bokun, Zdravko Car i Vesna Cerovečki, u Nadzorni odbor: Davor Draksler, Marija Petak, Krunoslav Jakopec i Oto Kolouh kao zamjenski član. U sud časti su izabrani: Nikola Horvatin, Stjepan Pahoki i Verica Crnković a kao zamjenski član je odabrana Radmila Kolarić. Zamjenski članovi će ući u odbore u slučaju da neki od izabranih odstupi. Pošto su odabrani novi članovi tijela udruge predložen je i izabran zastupnik u Sportsku zajednicu grada Daruvara – Damir Bokun, te izabrani zastupnici koji će predstavljati Udrugu u Izvršnom odboru UOSI Daruvar. Valja napomenuti da se novoizabrani Izvršni odbor sastao odmah po završetku Skupštine i potvrdio Ivana Belaja za novog-starog predsjednika u idućem četverogodišnjem mandatu.


Skip to content