Edukacija za korisnike osobne asistencije

Dana 08.05.2017. u prostorijama Udruge održana je edukacija za korisnike usluge osobne asistencije projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na širem području grada Daruvara – faza II”. Na edukaciji su bili prisutni novi korisnici i skrbnici usluge osobne asistencije uz prisustvo voditeljica te koordinatorice projekta. Edukaciju je održala  gđa Marica Mirić – stučna suradnica Soiha koje je upoznala korisnike sa uslugom osobne asistencije, razvijanju odnosa i načina rada između kosinika i osobnih asistenata, pomagalima za osobe s invalidtetom i dr. Pravnik Tomislav Židov upoznao je koirisnke sa detaljima ugovora o radu osobnih asistenata te načinom i satnicom rada osobnih asistenata. Korisnici su već nakon kratkog rada sa asistentima vidno zadovoljni što je i kraljnji cilj projekta; olakšati, pružiti pomoć te socijalizirati osobe s invaliditetom. Drugi dan edukacije održati će se na terenu kada će gđa Marica Mirić obići korisnike koji nisu zbog teških tjelesnih oštećenja mogli sudjelovati na edukaciji. Osim toga u Udruzi će se uskoro održati još i eukacija za nove osobne asistente.


Skip to content